Home Dịch Vụ Top 8 bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM

Top 8 bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM

0
Top 8 bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM

Top 8 các bác sĩ tai mũi họng giỏi TP.HCM

1. Tiến Sĩ, Bác sĩ Trần Trọng Uyên Minh – Phú Nhuận

bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM - Trần trọng uyên minh
Nguồn ảnh: Bác sĩ Trần Trọng Uyên Minh

Thông tin liên hệ:

2. Bác sĩ Phạm Tuấn Khoa – Quận 11

bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM - Phạm tuấn khoa
Nguồn ảnh: Bác sĩ Phạm Tuấn Khoa

Thông tin liên hệ:

3. BSCKI. Nguyễn Thành Đông – Tân Bình

bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM - nguyễn thành đông
Nguồn ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thành Đông

Thông tin liên hệ:

4. Bác sĩ Nguyễn Thành Lợi – Quận 3

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Nguyễn Thành Lợi
Nguồn ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thành Lợi

Thông tin liên hệ:

5. Tiến Sĩ, Bác Sĩ Huỳnh Thị Nhung – Gò Vấp

Bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Huỳnh Thị Nhung
Nguồn ảnh: Bác sĩ Huỳnh Thị Nhung

Thông tin liên hệ:

6. BSCKII Lương Thị Xuân Hà – Tân Phú

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Lương Thị Xuân Hà
Nguồn ảnh: Bác sĩ Lương Thị Xuân Hà

Thông tin liên hệ:

7. BSCKI. Nguyễn Thùy Ngoan – Tân Bình

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Nguyễn thuỳ ngoan
Nguồn ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thuỳ Ngoan

Thông tin liên hệ:

8. Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung – Quận 1

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - nguyễn thị ngọc dung
Nguồn ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thông tin liên hệ

Tham khảo thêm danh sách các bác sĩ tai mũi họng giỏi TPHCM 

9. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nhan Trừng Sơn – Quận 1

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Nhan Trừng Sơn
Nguồn ảnh: PGS.TS Nhan Trừng Sơn

Thông tin liên hệ:

10. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lâm Huyền Trân – Quận 3

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Lâm huyền trân
Nguồn ảnh: Bác sĩ Lâm Huyền Trân

Thông tin liên hệ:

11. Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Hữu Khôi – Bình Thạnh

bác sĩ tai mũi họng giỏi tphcm - Nguyễn Hữu Khôi
Nguồn ảnh: GD.TS.BS Nguyễn Hữu Khôi

Thông tin liên hệ: