Home Shop Top 8 các quán trà ngon ở tphcm không thể bỏ qua

Top 8 các quán trà ngon ở tphcm không thể bỏ qua

0
Top 8 các quán trà ngon ở tphcm không thể bỏ qua

Top 8 các quán trà ngon ở tphcm không thể bỏ qua

1. The 1985 Tea House

quán trà ngon ở tphcm - the 1985 tea house
Nguồn ảnh: The 1985 Tea house

Thông tin liên hệ:

2. TWG Tea

quán trà ngon ở tphcm - TWGTea
Nguồn ảnh: TWG Tea

Thông tin liên hệ:

3. Khanhcasa Tea House

Quán trà ngon ở tphcm - khanhcasa tea house
Nguồn ảnh: Khanhcasa Tea House

Thông tin liên hệ:

4. Trà Chiều Paul

quán trà ngon ở tphcm - paul
Nguồn ảnh: Paul

Thông tin liên hệ:

5. NU Bistro All Day Dining

quán trà ngon ở tphcm - NU Bistro All Day Dining
Nguồn ảnh: NU Bistro All Day Dining

Thông tin liên hệ:

6. Tea Spoon

quán trà ngon ở tphcm - tea spoon
Nguồn ảnh: Tea spoon

Thông tin liên hệ:

7. Róses Teahouse

quán trà ngon ở tphcm - róse teahouse
Nguồn ảnh: Rósé Teahouse

Thông tin liên hệ:

8. Chill Garden Lounge

quán trà ngon ở tphcm - Chill Garden Lounge
Nguồn ảnh: Chill Garden Lounge

Thông tin liên hệ:

Tham khảo thêm danh sách các quán trà ngon ở tphcm

9. Fly Cupcake Garden

Quán trà ngon ở tphcm - Fly Cupcake Garden
Nguồn ảnh: Fly Cupcake Garden

Thông tin liên hệ:

10. Dear Tea House

quán trà ngon ở tphcm - dear tea house
Nguồn ảnh: Dear tea house

Thông tin liên hệ:

11. Beau Tea

quán trà ngon ở tphcm - beautea
Nguồn ảnh: Beautea

Thông tin liên hệ:

12. Tiệm trà của Linh

quán trà ngon ở tphcm - tiệm trà của linh
Nguồn ảnh: Tiệm trà của Linh

Thông tin liên hệ: