Home Dịch Vụ Top 8 trường đào tạo ngôn ngữ anh uy tín nhất TPHCM

Top 8 trường đào tạo ngôn ngữ anh uy tín nhất TPHCM

0
Top 8 trường đào tạo ngôn ngữ anh uy tín nhất TPHCM

Top 8 trường đào tạo ngôn ngữ anh uy tín nhất TP.HCM

1. Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM – Thủ Đức

trường đào tạo ngôn ngữ anh - BUH
Nguồn ảnh: ĐH Ngân Hàng

Thông tin liên hệ:

2. Trường Đại Học Kinh Tế – Tài Chính – Bình Thạnh

trường đào tạo ngôn ngữ anh- UEF
Nguồn ảnh: ĐH Kinh Tế – Tài Chính

Thông tin liên hệ:

3. Trường Đại học Kinh Tế – Quận 3

trường đào tạo ngôn ngữ anh - UEH
Trường đại học ở quận 3

Thông tin liên hệ:

4. Trương ĐH Mở  – Quận 3

trường đào tạo ngôn ngữ anh - ĐH Mở
Nguồn ảnh: ĐH Mở TPHCM

Thông tin liên hệ:

5. Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM – Thủ Đức

trường đào tạo ngôn ngữ anh - ĐH Quốc Tế
Nguồn ảnh: ĐH Quốc Tế DHQG TPHCM

Thông tin liên hệ:

6. Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM – Quận 3

trường đào tạo ngôn ngữ anh - ĐH Sư Phạm
Nguồn ảnh: ĐH Sư Phạm TPHCM

Thông tin liên hệ:

7. Trường Đại học Sài Gòn – Quận 5

trường đào tạo ngôn ngữ anh - ĐH Sài Gòn TPHCM
Nguồn ảnh: ĐH Sài Gòn

Thông tin liên hệ:

8. Trường Đại Học Ngoại Thương (Khu vực miền Nam) – Bình Thạnh

trường đào tạo ngôn ngữ anh - FTU
Nguồn ảnh: Đại Học Ngoại Thương cơ sở II TPHCM

Thông tin liên hệ:

Tham khảo thêm các trường đào tạo ngôn ngữ anh uy tín tại TPHCM

9. Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn – Quận 1

trường đào tạo ngôn ngữ anh - USSH HCM
Nguồn ảnh: ĐH KHXH&NV DHQG TPHCM

Thông tin liên hệ

10. Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học – Quận 10

trường đào tạo ngôn ngữ anh - Huflit
Nguồn ảnh: ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Thông tin liên hệ