Home Chưa phân loại Top 8 công ty thu mua phế liệu uy tín tại Hà Nội

Top 8 công ty thu mua phế liệu uy tín tại Hà Nội

0
Top 8 công ty thu mua phế liệu uy tín tại Hà Nội

  Top 8 Công ty Thu mua phế liệu uy tín tại Hà Nội

1. Công ty thu mua phế liệu tại Bảo Minh

cong ty phe liệu Bảo Minh
Nguồn ảnh: Công ty Bảo Minh

Thông tin liên hệ

2. Công ty Phế liệu Miền Bắc

thu mua phế liệu miền bắc
Nguồn ảnh; Công ty Miền Bắc

Thông tin liên hệ

3. Công ty thu mua phế liệu Thu Phương

phe lieu thu phương
Nguồn ảnh: công ty Thu Phương

Thông tin liên hệ

4. Công ty thu mua phế liệu Việt

thu mua phế liệu Việt
Nguồn ảnh: Công ty Việt

5. Công ty thu mua phế liệu Thịnh Phát

thu mia phế liệu thịnh phát
Nguồn ảnh: Công ty Thịnh Phát

Thông tin liên hệ

6. Công Ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Thanh Ngọc

thu mua phế liệu thành ngọc
Nguồn ảnh: Công ty Thành Ngọc

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội 
  • Điện thoại: 0966 606 356
  • Email: Lienhethanhngoc@gmail.com
  • Website: thumuaphelieuhanoi.com

7. Công Ty TNHH Hòa Phát

thu mua phế liệu hòa phát
Nguồn ảnh: Công ty Hòa Phát

Thông tin liên hệ

8. Phế liệu Sơn Nam

thu mua phế liệu sơn nam
Nguồn ảnh: Công ty sơn Nam

Thông tin liên hệ

Tham khảo thêm các công ty thu mua phế liệu uy tín tại Hà Nội

9. Thu Mua Phế Liệu Hải Minh

thu mua phế liệu hải minh
Nguồn ảnh; Công ty Hải Minh

Thông tin liên hệ

10. Công Ty thu mua phế liệu Bảo Phong

thu mua phế liệu bảo phong
Nguồn ảnh: Công ty Bảo Phong

Thông tin liên hệ

11.Công Ty TNHH Thiên Phú Lộc

thu mua phế liệu thiên phú lộc
Nguồn ảnh: Công ty Thiên Phú Lộc

Thông tin liên hệ

12. Thu mua phế liệu Minh Tiến Phát

thu mua phế liệu minh tiến phát
Nguồn ảnh: Công ty Minh Tiến Phát

Thông tin liên hệ