Home Dịch Vụ Top 12 trung tâm học nấu ăn uy tín ở TPHCM

Top 12 trung tâm học nấu ăn uy tín ở TPHCM

0
Top 12 trung tâm học nấu ăn uy tín ở TPHCM

Top 12 trung tâm học nấu ăn ở TPHCM

1. Netspace

Thông tin liên hệ

2. Hướng nghiệp Á Âu

Thông tin liên hệ

3. Trường quản lý khách sạn Việt Úc

Học nấu ăn ở TPHCM - Trường quản lý khách sạn Việt Úc - VAAC
Học nấu ăn ở TPHCM – Trường quản lý khách sạn Việt Úc – VAAC

Thông tin liên hệ

 4. Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn

Học nấu ăn ở TPHCM - Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn
Học nấu ăn ở TPHCM – Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn

Thông tin liên hệ

5. Trường trung Cấp Việt Giao

Học nấu ăn ở TPHCM - Trường Trung cấp Việt Giao
Học nấu ăn ở TPHCM – Trung cấp Việt Giao

Thông tin liên hệ

6. Trường trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist

Học nấu ăn ở TPHCM - Trường trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist
Học nấu ăn ở TPHCM – Trường trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist

Thông tin liên hệ

7. Trường Trung cấp kinh tế – du lịch (CET)

Học nấu ăn ở TPHCM - Trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch
Học nấu ăn ở TPHCM – Trường Trung cấp Kinh tế và Du lịch

Thông tin liên hệ

8. Đào tạo Bếp Vàng

Học nấu ăn ở TPHCM - Đào tạo Bếp Vàng
Học nấu ăn ở TPHCM – Đào tạo Bếp Vàng

Thông tin liên hệ

9. Trường Trung cấp Quốc Tế Khôi Việt

Học nấu ăn ở TPHCM -  Trường Trung cấp Quốc Tế Khôi Việt
Học nấu ăn ở TPHCM –  Trường Trung cấp Quốc Tế Khôi Việt

10. Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam

Thông tin liên hệ

11. Trường đào tạo chuyên nghiệp Khách sạn – Nhà hàng SHP

Học nấu ăn ở TPHCM - Trường SHP
Học nấu ăn ở TPHCM – Trường SHP

Thông tin liên hệ

12. Dạy nấu ăn Phương Khanh

Học nấu ăn ở TPHCM - Cô Phương Khanh
Học nấu ăn ở TPHCM – Cô Phương Khanh

Thông tin liên hệ