Home Y tế Top 8 trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM uy tín

Top 8 trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM uy tín

0
Top 8 trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM uy tín

Top 8 trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM uy tín

Trung tâm xét nghiệm AND ở TPHCM - Genplus
Trung tâm xét nghiệm AND ở TPHCM – Genplus

Thông tin liên hệ

2. Trung tâm xét nghiệm ADN GenViet

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - GenViet
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – GenViet

Thông tin liên hệ

3. Bệnh viện Truyền máu – Huyết học

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - Bệnh viện Truyền máu - Huyết học
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – Bệnh viện Truyền máu – Huyết học

Thông tin liên hệ

4. Trung tâm Bionet

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - BIONET
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – BIONET

Thông tin liên hệ

5. Medic

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - Medic
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – Medic

Thông tin liên hệ

6. Trung tâm Công nghệ di trường Việt Nam

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - Trung tâm Công Nghệ Di Truyền Việt Nam
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – Trung tâm Công Nghệ Di Truyền Việt Nam

Thông tin liên hệ

7. DNA Testings

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - DNA Testings
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – DNA Testings

Thông tin liên hệ

8. Viện sinh học phân tử Loci

Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM - Viện sinh học phân tử Loci
Trung tâm xét nghiệm ADN ở TPHCM – Viện sinh học phân tử Loci

Thông tin liên hệ