Home Học Tập Top 7 trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất TPHCM

Top 7 trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất TPHCM

0
Top 7 trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất TPHCM

1. Trường đại học kinh tế TPHCM (UEH)

Đại học kinh tế TPHCM
Đại học kinh tế TPHCM

2. Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Đại học Giao thông vận tải TPHCM
Đại học Giao thông vận tải TPHCM

3. Trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 (FTU 2)

Đại học ngoại thương cơ sở 2 TPHCM
Đại học ngoại thương cơ sở 2 TPHCM

4. Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Ngành logistics tại Đại học Bách khoa TPHCM
Đại học Bách khoa TPHCM

5. Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM

Ngành Logistics Đại học Kinh tế - Luật
Đại học Kinh tế – Luật

6. Trường Đại học Quốc tế – Đại học quốc gia TP.HCM

Ngành Logistics đại học Quốc tế
Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM

7. Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam

Ngành Logistics ở RMIT TPHCM
Đại học RMIT TPHCM