Home Học Tập Top 10 trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tốt nhất TP HCM

Top 10 trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tốt nhất TP HCM

0
Top 10 trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tốt nhất TP HCM
Top 10 trường đại học Ngành Quản trị kinh doanh TPHCM

1. Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam)

Ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương
Đại học Ngoại thương

2. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế TPHCM
Đại học Kinh tế TPHCM

3. Đại học Kinh tế – Luật

Ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế - Luật
Đại học Kinh tế – Luật

4. Đại học Ngân hàng TP HCM

Đại học Ngân hàng
Đại học Ngân hàng

5. Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc tế
Đại học Quốc tế

6. Đại học Tài chính – Marketing

Đại học Tài chính - Marketing
Đại học Tài chính – Marketing

7. Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng
Đại học Tôn Đức Thắng

8. Đại học FPT

Đại học FPT
Đại học FPT

9. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Đại học Công nghệ TPHCM
Đại học Công nghệ TPHCM

10. Đại học Công nghiệp Tp HCM

Đại học Công nghiệp
Đại học Công nghiệp